LPP MORE LOGOTYPE Mindful Organisation & Responsible Ethics - MORE
Logotyp sklepu Mohito Logotyp sklepu Sinsay Logotyp sklepu Reserved Logotyp sklepu Cropp Logotyp sklepu House
Logotyp akcji Eco Aware

Zamień never na ever!

Change never to ever!

Zdjęcie przedstawiające plakat z napisem Planet Earth First

Z jakich materiałów koszystamy
w kolekcji eco aware?

What materials do we use
in the eco aware collection?

Zbiórka
tekstyliów

Textile
collecting

Nie wyrzucaj,
pomagaj!

Don't throw away,
help!

Zdjecie kontenera na ubrania Eco Aware

Razem możemy zdziałać więcej!

Together we can do more!

Nie wiesz co zrobić z niechcianymi ubraniami? Możesz pomóc potrzebującym. W salonach Reserved, House i Mohito znajdziesz specjalne pojemniki, do których można przynosić niepotrzebne ubrania – metka nie ma znaczenia, ważne jednak, aby odzież była w dobrym stanie i można ją było ponownie wykorzystać. Wszystkie przekazane rzeczy przekazujemy do Towarzystwa Brata Św. Alberta, które prowadzi noclegownie w całym kraju. Ubrania otrzymują osoby bezdomne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w całej Polsce.

You don’t know what to do with unwanted clothes? You can help those in need. In Reserved, House and Mohito stores, you will find special containers for unwanted garments – the label is of no importance, what counts is their good condition so that they be used again. We deliver all clothes handed in to St. Brother Albert Aid Society running night shelters all over the country. Clothes are given to the homeless and people facing hardship all over the country.

Każde, byleby nadawało się do dalszego użytku i nie było mokre. Wilgotne materiały mogą zniszczyć wszystkie inne znajdujące się w paczce. Metka, rodzaj, nie ma znaczenia. Przyjmujemy buty oraz tekstylia domowe.
You may hand in any clothes as long as they suitable for further use and dry. Damp clothes may damage all other garments in a given package. The label or type is meaningless. We accept footwear and household textiles.
Absolutnie nie. Tekstylia do pojemników może oddać każdy i nie jest to obostrzone żadnymi wymaganiami.
Absolutely not. Anyone may place their textiles in a container, with no requirements whatsoever.
100% zebranych materiałów przekazujemy Towarzystwu Brata Św. Alberta, które prowadzi noclegownie dla osób bezdomnych w całej Polsce. Nasz partner przekazywać będzie tez ubrania innym osobom, w trudnych sytuacjach życiowych, którymi się opiekuje, np. osoby przebywające w domach dla samotnych matek.
We deliver 100% of clothes collected to St. Brother Alberts Aid Society running night shelters for the homeless all over the country. Our partner will deliver the clothes also to other people facing hardship, being in the Society’s care, such as persons staying in homes for single mothers.
Listę salonów, w których stoją pojemniki znajdziesz tutaj
The list of stores with containers is given here
Na początek wybraliśmy największe salony w Polsce. Liczbę lokalizacji będziemy zwiększać wraz z rozwojem programu.
At the beginning, we have chosen the largest brand stores in Poland. We will increase the number of locations as the programme develops.
Cały czas 🙂
Forever 🙂
Niektóre marki przekazują ubrania firmom, które sprzedają je do innych krajów, zapewniając sobie w ten sposób zysk. Częściowo zysk ten wraca do marki i klienta, np. w postaci bonu. My postanowiliśmy sami ponieść wszystkie koszty zbioru tekstyliów i dystrybucji ubrań do organizacji społecznej, bo zależy nam na wydłużaniu życia ubrań i na tym, by mogli na tym skorzystać najbardziej potrzebujący.
Some brands deliver clothes to companies which sell them to other countries and, by doing that, they earn profit. Partially, such profit returns to the brand and a customer, for example, in the form of a voucher. We have decided to pay ourselves all the costs of textile collection and distribution to a community organization as it is our priority to help those most in need and prolong the usable life of clothes.
Gdzie możesz oddać ubrania room You can hand in clothes here room

Wszystko co chcesz wiedzieć o LPP

All you want to know about LPP

znajdziesz w najnowszym raporcie za rok 2017.

is there for you in the latest report for 2017.

Ikona metki 5. marek brands
Ikona torebki na zakupy 1 700+. sklepów stores
Ikona pinezki 24. kraje countries
Ikona laptopa 12. krajów online countries with on-line stores
Ikona podłogi 1 mln m2 powierzchni of retail space

Produkujemy odpowiedzialnie

We manufacture responsibly

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

See our responses to the most frequent questions.

Pytania i odpowiedzi launch Questions and answers launch